Een groen Oude Centrum. We gaan het nú aanpakken.

 
De aanpak

De wandelingen door Het Oude Centrum om concrete invullingen te maken van de winnende Gouden Ideeën zijn inmiddels achter de rug. Veel wijkbewoners hebben enthousiast meegelopen en in totaal 83 voorstellen gedaan. Sommige voorstellen zijn heel concreet, andere zullen nader uitgewerkt moeten worden door bijvoorbeeld een groenontwerper.

Bij de gemeente verdiept men zich nu in de mogelijkheden om de voorstellen uit te voeren. Eenvoudige voorstellen, zoals het neerzetten van een bloembak, kunnen snel op haalbaarheid getoetst worden. Maar meer ingewikkelde voorstellen, zoals een herinrichting van een plantsoen, of het plaatsen van een boom op een plek waar de nodige kabels en leidingen lopen, vergen meer uitzoektijd.

Op 4 april jl. was er in Buurthuis De Sprong een algemene bewonersavond. Daarop is er concreet verslag gedaan van de stand van zaken. De presentatie van die avond kunt u hier downloaden.

Op donderdag 8 juni a.s. zal van 16.45 – 18.00 uur de start van de uitvoering van de "Gouden ideeën voor het Oude Centrum" informeel gevierd worden.
Alle wijkbewoners zijn dan welkom. We starten op de Paviljoensgracht ter hoogte van nr. 20. In aanwezigheid van wethouder Revis kijken we naar de eerste stukken nieuw groen die gerealiseerd zijn.
Voormalig stadsdichter Harry Zevenbergen zal zijn visie geven op het groen in het Oude Centrum, er is een hapje en een drankje en de aanwezigen krijgen een passend aandenken mee.”

De Uitdaging

De actie "Gouden ideeën voor het Oude Centrum" leverde honderden inzendingen op. In oktober 2016 stemde een groot aantal wijkbewoners op ideeën voor het verbeteren van de openbare ruimte in het Oude Centrum.

U koos voor meer groen in de wijk en voor meer verkeersveiligheid. De winnende projecten voor meer groen worden uitgewerkt. Daarbij werd uw hulp gevraagd, o.a. tijdens drie wandelingen die in februari en maart 2017 plaatsvonden.

De uitslag

Stemresultaten
Tot 31 oktober heeft u kunnen stemmen op de gouden ideeën voor het Oude Centrum. De ideeën staan in volgorde van de stemuitslag per categorie.

En dit zijn per categorie de top 5:

Kleine projecten (categorie A)
#1 A.28 Groene binnenstad 
(75 stemmen)
#2 A.24 Verlichting, terrassen en bloembakken
(68 stemmen)
#3 A.52 Regentuinen
(41 stemmen)
#4 A.09 Stop duivenoverlast
(41 stemmen)
#5 A.42 Betere verlichting Boekhorststraat
(40 stemmen)


Middelgrote projecten (categorie B)
#1 B.03 Meer natuur in Oude Centrum 
(278 stemmen)
#2 B.12 Bredere stoepen 
(113 stemmen)
#3 B.11 Uitbreiden wandel- en fietsgebied 
(109 stemmen)
#4 B.08 Groen middeneiland
(93 stemmen)
#5 B.02 Herinrichten Hoge Zand en Buitenom
(90 stemmen)

Grote projecten (categorie C)
#1 C.01 Aanpassen gevaarlijke kruisingen 
(371 stemmen)
#2 C.02 Bredere stoepen Boekhorstraat 
(361 stemmen)
#3 C.03 Smallere en groenere Nieuwe Molstraat 
(325 stemmen)
#4 C.04 Versmallen Nieuwe Molstraat 
(73 stemmen)

Contact

* Voor specifieke vragen kunt u een e-mail sturen naar aanpakken@goudencentrum.nl.
Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.