Op de hoogte blijven?

Per 31 maart zal deze website www.Goudenentrum.nl, onderdeel van de participatiecampagne "Gouden Ideeën voor Het Oude Centrum", offline gaan. De projecten die uit de actie voortkwamen zijn gerealiseerd. Met uitzondering van het project ‘Herinrichting Boekhorstrstraat' dat om verschillende redenen vertraging heeft opgelopen. 

In 2020 en 2021 zullen deze plannen worden uitgevoerd. 

Stelt u er prijs op door de projectleiding van de gemeente Den Haag op de hoogte te worden gehouden van alle ontwikkelingen omtrent dit project? Geeft u dan uw contactgegevens door via ons formulier onderaan deze websitepagina. 

Herinrichtig Boekhorststraat - Stand van zaken

Ter inzagelegging

Tot 30 juli jl. heeft het VO ter inzage gelegen. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend, waarvan één ondertekend door 40 bewoners of ondernemers. De zienswijzen hebben niet geleid tot in het oog springende aanpassingen. Wél heeft met name de breed gesteunde zienswijze geleid tot een nadere beschouwing van de verkeersfunctie van de Boekhorststraat. De bewuste zienswijze vraagt onder andere aandacht voor de hoeveelheid verkeer, de sluiproute richting Parallelweg en De Put en het fietsverkeer.

Verkeer

De verkeersmaatregelen Schilderswijk zorgen ervoor dat de route Boekhorststraat-Koningstraat-Parallelweg- Rijswijkseplein wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer richting De Put blijft nog wel mogelijk. Per saldo neemt de verkeersdruk in de Boekhorststraat en de Koningstraat hierdoor af. De mate waarin dit gebeurt, wordt inzichtelijk gemaakt door de verkeerseffecten van de verkeersmaatregelen te monitoren. Afhankelijk van de resultaten van deze monitoring kan eventueel vervolgonderzoek plaatsvinden naar aanvullende maatregelen om de hoeveelheid verkeer dat gebruik maakt van deze straten verder te verlagen.

Planning

Na de ter inzagelegging is het definitieve collegevoorstel opgesteld. De bedoeling was dit begin oktober 19 voor te leggen aan het college. Door de bestuurswisseling op 2 oktober jl. is behandeling uitgesteld. Het is opnieuw geagendeerd voor de collegevergadering van vandaag, 3 december, echter het besluit over de herinrichting wordt overgelaten aan het nieuwe bestuur en zal dus volgend jaar worden behandeld. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering, deze kan op zijn vroegst pas in januari 2021 beginnen.

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van dit bericht dan kunt u, contact met ons opnemen via het contactformulier helemaal onderaan deze pagina.

Boekhorststraat wordt groener en ondernemersvriendelijker


De Boekhorststraat in de Haagse binnenstad wordt groener, verkeersveiliger en ondernemersvriendelijker. Dit maakt wethouder Richard de Mos (Buitenruimte) vandaag, vrijdag 21 juni 2019, namens het College bekend.


'De Boekhorststraat is een parel aan de rand van de Haagse binnenstad, middenin een gezellig en levendige volksbuurt. In de laatste jaren zijn er veel nieuwe, leuke winkeltjes en eetgelegenheden bijgekomen en is de straat echt in opkomst. We willen deze straat gezellig en levendig houden. Daarom planten wij 24 bomen, voegen wij verkeersdrempels toe en zorgen wij ook voor de mogelijkheid voor parkeerplaatsterrassen. Om de straat de allure te geven die het verdient, spreek ik met vastgoedeigenaren in de straat om de uitstraling nog mooier te maken,' aldus De Mos.

 

Downloads:

RIS302854 – Vrijgave voor inspraak VO Boekhorststaat

VOORLOPIG ONTWERP

 

Wensen ondernemers en omwonenden centraal 

In het voorontwerp voor de herinrichting van de Boekhorststraat is zoveel mogelijk geprobeerd de wensen van de ondernemers en omwonenden te realiseren. Door de herinrichting zal de Boekhorststraat nog duidelijker herkenbaar zijn als winkelstraat. Zo wordt in het ontwerp gebruikgemaakt van uniform materiaal voor trottoirs, parkeervakken en de rijbaan. 


Meer groen 

Op dit moment staan er in de Boekhorststraat geen bomen. De gemeente is daarom van plan om in totaal 24 bomen aan te planten. Een snelgroeiende esdoorn zou een mogelijke optie kunnen zijn. Deze boom wordt ongeveer 14 meter hoog en kleurt in de herfst prachtig rood. Bij de kruising met de Nieuwe Molstraat/Hamerstraat wordt bovendien een zogenoemde pocketgarden (minituintje) aangelegd.


Verkeersveiligheid

Eén van de aandachtspunten voor omwonenden was de breedte van de straat. Voor auto’s is de Boekhorststraat éénrichtingsverkeer, voor fietsers en bromfietsers echter twee- richtingsverkeer. De huidige rijbaanbreedte is 3,50 meter, te smal voor een auto en twee fietsen, en wordt aangepast naar 3,85 meter. 

Verder klagen omwonenden over te hard rijdende auto’s tussen de twee huidige verkeersdrempels. In het ontwerp is het aantal drempels daarom aangepast naar zeven stuks, bij iedere zijweg een.


Verlichting 

Bewoners en ondernemers ervaren de Boekhorststraat als donker. In de bestaande armaturen worden lampen met een hoger wattage aangebracht. Ook worden er extra schermpjes aan de armaturen geplaatst. Zo schijnt het licht niet direct in de huizen. 


Inspraakprocedure 

Met dit besluit tot vrijgave voor inspraak van het voorontwerp Boekhorststraat start de inspraakprocedure. Het voorontwerp ligt tot en met 30 juli 2019 ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken. Belanghebbenden kunnen het ontwerp inzien: 

via het Raadsinformatiesysteem

op het Den Haag Informatiecentrum (in het atrium van het stadhuis), Spui 70, Den Haag

 

Nieuw groen in de Katerstraat

In de Katerstraat is het nieuwe groen geplaatst! De buurt heeft zich ingezet voor verbetering van de straat en met succes. Er is meegedacht, meegewerkt en zelfs mee ontworpen aan het nieuwe plan!

De nieuwe plantenbakken zijn vrij hoog en hebben een smalle rand. Je komt er niet makkelijk op en ze zitten zeker niet lekker. Ook is het door de hoogte nu een stuk moeilijker om er verdachte zaken in te verstoppen.

Lees alles over de totstandkoming van het resultaat op de website van Het Haags Groen!

Verslag informatieavond herinrichting Boekhorststraat

Op donderdag 18 oktober 2018 mochten we een inloop-informatieavond hebben waar het “Voorontwerp Herinrichting Boekhorststraat” werd gepresenteerd. De locatie was de pas geopende Boomhuttenclub en met bijna honderd bezoekers was de opkomst goed. De reacties op de plannen (o.a. meer ruimte voor fietsen en fietsers, een iets bredere rijbaan, meer verkeersdrempels, meer laden en lossen en meer groen) waren over het algemeen positief.

Natuurlijk waren er kritische reacties, maar daar is zo’n avond en deze periode dan ook voor. Onder dit bericht staat het een tekening van het voorontwerp en een opsomming van grootste veranderingen. 

Vanuit de gemeente waren er diverse medewerkers die toelichting gaven op de eerste vragen en reacties. Waar we wellicht niet direct een bevredigend antwoord konden geven, hopen we dat op korte termijn alsnog te doen. En als u nog vragen of opmerkingen heeft, geeft u deze dan a.u.b. door via ons contactformulier.

Presentatie voorontwerp Boekhorststraat

Op donderdag 11 oktober is in de Boomhuttenclub van 19.00 tot 21.30 uur informatieavond geweest over het plan voor herinrichting van de Boekhorststraat. Omdat niet iedereen hierbij aanwezig kan zijn en wij het wel belangrijk vinden dat u in de gelegenheid geweest bent het plan te bekijken, eventuele vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen, delen wij het voorontwerp ook op deze website. 

Hier ziet u een kleine afbeelding gepresenteerd, maar het grote PDF bestand kunt u hier downloaden.

Ook kunt u hier een document bekijken met het profielontwerp, de schets van de nieuwe situatie, een ontwerp van de klimaattuin en foto's van de invuling van het groen. 

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur u dan alstublieft een bericht via het contactformulier en dan krijgt u z.s.m. reactie. 
 

De belangrijkste veranderingen in het ontwerp Boekhorststraat:

 • De rijbaanbreedte nu is 3.50 m. Voorgesteld wordt om deze te verbreden naar 3.85 m.
  De Boekhorststraat is éénrichtingsverkeer voor auto’s en tweerichtingen voor fietsers. Bij 3.85 m is er meer ruimte voor fietsers in tegengestelde richting.
   
 • Verkeersdrempels: op dit moment zijn er twee verkeersdrempels in de Boekhorststraat. In het voorgestelde ontwerp zijn er zeven opgenomen. Verkeersdrempels remmen de snelheid van auto’s. De drempels komen te liggen ter hoogte van de zijstraten. Door deze toepassing is het mogelijk, voor mensen die gebruik maken van een rollator, rolstoel of scootmobiel, om gelijkvloers over te steken.
   
 • Het aantal fietsnietjes gaat van dertien naar drieentwintig in het voorgestelde ontwerp.
  Er is meer behoefte voor het parkeren van fietsen, extra nietjes biedt deze mogelijkheid.
   
 • Het aantal parkeerplaatsen wordt in het voorgestelde ontwerp met tien verminderd ten behoeve van bomen en fietsnietjes. De parkeerdruk in de Boekhorststraat is dusdanig laag dat er parkeerplekken kunnen verdwijnen.
   
 • Het ontwerp bevat drie laad- en losplekken. In de huidige situatie is er één. Winkels kunnen dan beter bevoorraad worden. De laad- en losplaatsen kunnen ’s-avonds en ’s-nachts gebruikt worden door bewoners. De plaatsen zijn namelijk alleen voor laden en lossen bestemd tijdens venstertijden.
   
 • Het ontwerp omvat vierentwintig bomen en een klimaattuin om de Boekhorststraat te vergroenen.

   

Uitnodiging Bijeenkomst Herinrichting Boekhorststraat

Op donderdag 11 oktober 2018 vind er van 19.00 – 21.30 uur een inloopbijeenkomst plaats waar de gemeente Den Haag het Voor Ontwerp van de herinrichting Boekhorststraat wil presenteren. 

De bijeenkomst vind plaats in De Boomhuttenclub, Boekhorststraat 49-49. U kunt binnenlopen waneer het u uitkomt.

 

Bent u niet in de gelegenheid deze avond te komen, dan kunt u deze vanaf 12 oktober bekijken op de webste www.GoudenCentrum.nl. Via het contactformulier kunt u ons laten weten wat u van de plannen vindt. 

Lees hier de volledige uitnodigingsbrief die naar wijkbewoners en -ondernemers is verstuurd. 

 

Voor & Na Brouwersgracht – Om en Bij

Werkzaamheden Brouwersgracht en Om en Bij

Vanaf 16 juli wordt de kruising Brouwersgracht, Om en Bij aangepakt. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot het einde van de schoolvakantie (24 augustus). 


Wat gaat er gebeuren?
Voor een beter zicht worden de inritten Brouwersgracht-Buitenom en Om en Bij-Houtzagerssingel verhoogd.
Op de brug tussen Brouwersgracht en Om en Bij wordt de rijbaan versmald en de stoepen verbreed. Ook de inrit Brouwersgracht-Hoge Zand wordt versmald. Dit alles ten gunste van rustiger verkeer en daarmee een veiliger kruispunt
 

Planning
Het werk wordt in twee fases uitgevoerd. Er wordt gestart vanaf de Houtzagerssingel. Hierna volgt het Buitenom.


Nachtwerkzaamheden
De 1e werkzaamheden aan de inritten zijn 's nachts als de trams niet rijden. Dit zijn 2 periodes:

 • van 16 tot en met 19 juli 2018

 • van 23 juli tot en met 2 augustus 2018


In deze brief staat alle informatie! 

Samen sterk voor een groene en schone Katerstraat

Vanuit het project Gouden ideeën voor het Oude Centrum is de Katerstraat door veel bewoners aangedragen om groener te maken. Toentertijd stond er een betonnen bak met een pergolaconstructie. De planten kwamen niet goed tot hun recht en dit komt de belevingswaarde van de straat niet ten goede. Met de groene ambities en wensen in de tas zijn we (bewoners en gemeentemedewerkers) aan tafel gegaan om tot een goed en gedragen plan te komen.

Tijdens drie bewonersbijeenkomsten zijn thema’s als: veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie besproken. Zeventien bewoners gaven aan nadrukkelijk verbetering te willen bereiken op de noemers: schoon, heel en veilig. Bewoonster Sanne Groenveld heeft op basis van de ideeën en wensen drie ontwerpen gemaakt en tijdens de laatste bewonersavond is hier door de bewoners op gestemd. Het ontwerp met de meeste stemmen is door de gemeente omarmd en is (met minimale aanpassingen) uitgezet bij een aannemer.

Op dinsdag 5 juni zijn de bewoners via een tentsessie op de hoogte gebracht van de herinrichtingsplannen en het hieraan verbonden tijdspad. Een aantal enthousiaste bewoners willen zich naast de herinrichting ook inzetten voor het verbeteren van de sociale verbinding. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk beplanten van de nieuwe groenbakken of het organiseren van een feestelijke opening.

De werkzaamheden zijn in juni begonnen en zijn de eerste plantenbakken verwijderd. De verwachting is dat eind juli 2018 de bakken geplaatst zijn, zodat we die samen met de bewoners kunnen invullen. Het is een mooi proces geweest. Bewoners van de Katerstraat hebben zich intensief verbonden aan de nieuwe inrichting van de straat en er is een vernieuwd gevoel van eigenaarschap ontstaan.

Boomkeuze Boekhorststraat - Stemuitslag

De uitslag van stemming op de bomenkeuze in de Boekhorststraat is bekend!

Er zijn 82 stemmen uitgebracht. Hiervan waren 39 stemmen voor de Acer Norwegian Sunset, oftewel de Noorse esdoorn. In de Boekhorststraat zal daarom een rij Noorse esdoorns geplant worden.
Iedereen hartelijk bedankt voor het stemmen. Hieronder nog wat plaatjes van de gekozen boom.

  

 

Verslag inloopavond 15 november

Op woensdag 15 november 2017 vond een inloopavond plaats voor bewoners van het Oude Centrum. Tijdens deze inloopavond, die gehouden werd in Buurthuis van de Toekomst "De Sprong" aan de Paviljoensgracht, konden wijkbewoners zien wat de stand van zaken is van de uitvoering van "Gouden ideeën voor het Oude Centrum". Op verschillende panelen werd de aanpak gevisualiseerd. Zo'n 60 belangstellenden waren aanwezig om zich te laten bijpraten en om te stemmen op een boomsoort voor de Boekhorststraat. Bakkerij Vlinder bood spontaan versgebakken pepernoten aan voor iedereen. Hier ziet u een videoimpressie van de bijeenkomst. 

 

Tijdens de inloopavond in Buurthuis van de Toekomst “De Sprong” werd op zeven panelen de huidige status van de aanpak van het project gepresenteerd. Deze kunt u hier hieronder bekijken. 

 

Kruispunt Brouwersgracht - Hoge Zand – Om en Bij

Het kruispunt Brouwersgracht - Hoge Zand – Om en Bij is onoverzichtelijk en wordt als gevaarlijk ervaren. Bewoners van het Oude Centrum hebben gevraagd naar een verbetering van de inrichting. Het ontwerp gaat uit van het verkorten van de oversteek door middel van het aanbrengen van inritten bij het Buitenom. De bestaande inrit bij Hoge Zand wordt versmald. Naast de inritblokken worden paaltjes aangebracht waar voetgangers veilig kunnen staan en wachten. De glasbakken langs de Brouwersgracht worden verplaatst, evenals de papiercontainers op de brug. Hierdoor wordt het zicht op het verkeer beter. Naar een geschikte locatie wordt nog gezocht. Deze nieuwe locatie zal wel in de directe omgeving zijn. De ingrepen op het kruispunt zijn kleinschalig maar effectief. Zodra vervanging van de tramsporen aan de orde is, wordt bezien of grootschaliger maatregelen wenselijk en mogelijk zijn. Planning is dat de werkzaamheden aan het kruispunt zijn afgerond wanneer het nieuwe schooljaar begint.

 

Boekhorststraat

In de Boekhorststraat komen aanpassingen die ervoor zorgen dat het leuker wordt in de Boekhorststraat te verblijven en waarmee de snelheid zoveel mogelijk uit het verkeer wordt gehaald. Door onder andere het toevoegen van plateaus bij de kruispunten en het toevoegen van een bomenrij zal de neiging snel door deze straat te rijden, onderdrukt worden. Aan de zonnige kant van de straat komt een strook waarin geparkeerd kan worden maar waar ook plaats is voor bomen en terrassen. De verlichting in de straat zal worden aangepast. Het aantal fietsparkeerplaatsen zal vergroot worden. Planning is dat de werkzaamheden in de tweede helft van 2019 zullen worden uitgevoerd.

 

Groene kaart

Op deze plattegrond is zichtbaar waar inmiddels groen is geplant, waar hier plannen voor zijn en welke plekken nog in onderzoek zijn. Het gaat om diverse soorten groen, dit kunnen bomen in de grond zijn, bomen in potten, plantenbakken of bloembakken.

Internationale interesse voor “Gouden ideeën voor het Oude Centrum”

Als onderdeel van een door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten georganiseerde studieweek, kregen wij op 28 september een Libische delegatie uit Tripoli op bezoek. De groep van burgemeesters, wethouders en raadsleden wilde meer weten over buitenruimte- en participatieprojecten. De VNG liet hen daarom ons project zien.

Na een kennismakingslunch in restaurant Basaal, waarbij wethouder Saskia Bruines de gasten verwelkomde, gaf voormalig projectleider Ivo Motshagen een presentatie. Hij vertelde over het verloop van het project, de positieve insteek en de kansen en uitdagingen.

Jeannot Kant leidde de groep hierna langs plekken waar inmiddels groen is gerealiseerd, zoals de Paviljoensgracht en Wagensteeg.
 

Feestelijke bijeenkomst naar aanleiding van het eerste extra groen in de wijk    

(foto door Valerie Kuypers)

Op donderdag 8 juni 2017 heeft wethouder Boudewijn Revis de prijswinnaars van categorie A en B en geïnteresseerde buurtbewoners toegesproken bij de voormalige Vrije Academie aan de Paviljoensgracht 20. 

Op de Paviljoensgracht is een begin gemaakt met de aanleg van extra groen in het Oude Centrum. Dit is het resultaat van de winnende ideeën in de categorieën A en B. Aan de Paviljoensgracht zijn boomspiegels geplant, net als geveltuintjes. De bewoners onderhouden dit groen zelf.

De wethouder liet zich rondleiden langs de tuintjes en hielp de bewoners een handje door enige plantjes water te geven. Ook gaf hij in een toespraak aan dat de anderhalf miljoen euro die is toegezegd aan het Oude Centrum voor het opknappen van de buitenruimte volledig benut gaat worden hiervoor. Mocht er geld overblijven na uitvoer van de eerste ideeën, dan komen ook andere ideeën aan bod. 

Bekijk hier een videoverslag dat Dirk van der Zwan van Bureau SAMEN maakte.
 

 

 

Boomspiegels doen niet aan zelfreflectie

Gedicht door Harry Zevenbergen ter gelegenheid van de groene aanpak in het project "Gouden Ideeën voor het Oude Centrum".

het groen slingert zich door de straatjes

soms verborgen soms uitbundig en feestelijk
kringelt door het leven van alledag

hier in Het oude centrum
ligt veel groen achter de deuren van de hofjes
in de binnentuinen van Pander Emmaus de Waterspin  
hier was het al groen in de dagen van de Blauwe Aanslag
nog voordat groen een levensstijl werd 


waar mensen quinoa aten uit de voco
en boerenkool nog geen superfood was
.. ja superlekker met een vega rookworst
een eigenwijze wijk die zich regelmatig roerde 

duurzaam, ecologisch bio ...logisch
wat nu groen heet  was toen al veel meer
een levensstijl voor een rechtvaardiger wereld 
een niet te stoppen veelkleurig monster

 

groen is de stad in het licht

of verscholen onder een boomstam
in een donkere steeg
waar de boomstam een plantaardig monument
voor een plantaardige dichter is
de steeg waar de underground, de Haagse pop

zijn nummers vereeuwigt

groen is de strijd tussen plant, stad
en platteland tussen mens en dier.

een strijd die de mens nooit winnen kan
kruid en onkruid laten zich niet stuiten

tonen dat leven eeuwig kan zijn

margriet vergeet je niet
gebroken hartje hemelsleutel

geraniums, petunia's,
canna’s, keizerskroon
brandende liefde maagdenpalm
witte regen roze regen rozemarijn
rozemarijn salie thijm

lavendel reigersbek wolfsbek

stokroos vuurtoren stadse doorn

vlindersstruik, staplant dikke buik
vreemde druif
vreemde druif

 

Harry Zevenbergen, 8 juni 2017.

 

Aandachtsplekken in kaart

Buurtbewoners hebben wandelingen gemaakt door het Oude Centrum om aan te geven waar het groen kan worden geplant. Onder de direct omwonenden wordt nu geïnventariseerd of zij het groen willen beheren. Als die inventarisatie achter de rug is, wordt duidelijk waar groen toegevoegd wordt in de wijk.

In het kaartje hieronder ziet u de voorgestelde plekken voor groen, dit kan dus nog aangepast worden na de inventarisatieronde onder de direct omwonenden. 

De Uitdaging

Resultaat: 202 ingezonden ideeën door 75 inzenders.

75 ideeën konden na toetsing door voor stemming.

campagne poster
De uitslag

Stemresultaten

75 ideeën werden met een bondig tekstje en vrolijke schets gepresenteerd op de website Bewoners en ondernemers konden met hun unieke stemcode uit iedere categorie (A tot € 50.000,–, B € 50.000,– tot € 250.000,– en C meer dan € 250.000,–) 2 favorieten kiezen.

campagne poster

Categorie A

#1 Groene binnenstad

Bomen en groen hebben een positief effect op de luchtkwaliteit en de leefbaarheid. Plaats daarom op alle mogelijke plekken in het Oude Centrum een Euonymus Japonicus, een groenblijvende heestersoort.

#2 Verlichting, bloembakken en terrassen

Verbreed de stoepen van de Boekhorststraat en plaats meer lantaarnpalen, bomen of bloembakken. Op die manier vormt de straat een mooie verbinding met het winkelcentrum.

Categorie B

#1 Meer natuur in Oude Centrum

Breng de natuur terug in het Oude Centrum: meer bomen, bosjes, een experimentele moestuin, waterspelen, bruggetjes, rotsen. Maak het zo bijzonder dat mensen ervoor stoppen om ervan te genieten. Meer groen zorgt ook verkoeling in onze ‘hot spot’!

#2 Bredere stoepen

Verbreed op verschillende plekken de stoepen in de Boekhorststraat. Deze optische versmalling remt het verkeer af en er ontstaat ruimte voor beplanting, terrasjes of fietsenstalling.

Categorie C

#1 Aanpassen gevaarlijke kruisingen

Pas de kruisingen van Buitenom en Gedempte Burgwal aan, zodat kinderen veilig naar school kunnen lopen. Het verkeer komt van alle kanten en dat levert regelmatig gevaarlijke situaties op.

#2 Bredere stoepen Boekhorstraat

Verbreed om en om links en rechts de stoepen in de Boekhorststraat. Autoparkeren gaat dan ook om en om. Omdat het minder overzichtelijk wordt zal het autoverkeer automatisch langzamer gaan rijden.

De aanpak campagne poster

Ik doe mee!

 • Met de ideeën die goud hebben gewonnen is in voorjaar 2017 gestart met ‘de aanpak’.
 • Betreffende de winnaars uit categorieën A en B (Meer groen en meer natuur) zijn er drie wandelingen door het centrum geweest waarin samen naar groenverbeteringen is gekeken. Eenvoudige voorstellen, zoals het neerzetten van een bloembak, kunnen snel op haalbaarheid getoetst worden. Maar meer ingewikkelde voorstellen, zoals een herinrichting van een plantsoen, of het plaatsen van een boom op een plek waar de nodige kabels en leidingen lopen, kosten meer uitzoektijd.
 • Op 4 april jl. was er in Buurthuis De Sprong een algemene bewonersavond. Daarop is er concreet verslag gedaan van de stand van zaken. De presentatie van die avond kunt u hier downloaden.
 • Op donderdag 8 juni is de start van de uitvoering van de "Gouden ideeën voor het Oude Centrum" informeel gevierd. Dit vond plaats op de Paviljoensgracht ter hoogte van nr. 20. In aanwezigheid van wethouder Revis werd gekeken naar de eerste stukken nieuw groen die gerealiseerd zijn. Voormalig stadsdichter Harry Zevenbergen schreef voor de gelegenheid een ode aan het Oude Centrum en droeg deze voor. 
 • Wat betreft de winnaar uit categorie C: Het kruispunt is inmiddels aangepast. 
Contact

* Voor specifieke vragen kunt u een e-mail sturen naar aanpakken@goudencentrum.nl.
Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.